kreatywne zajęcia dla dzieci

O NAS

Pomysłodawcą Pam-Pam jest Beata Michalik, prowadząca zajęcia umuzykalniające metodą E.E. Gordona. Jest certyfikowanym członkiem Polskiego Towarzystwa Edwina E. Gordona. Absolwentka UKSW w Warszawie, wieloletni wychowawca żłobkowy.

Po raz pierwszy z metodą gordonowską spotkała się w Irlandii, gdzie pracowała w renomowanej sieci przedszkoli „Giraffe". W Polsce, jako wychowawca żłobkowy, przez kilka lat przyglądała się efektom zajęć umuzykalniających w różnych placówkach. Obecnie profesjonalnie zajmuje się tą metodą, przekonując rodziców, że wczesny kontakt z muzyką ma ogromny wpływ na rozwój dziecka. W wolnym czasie prowadzi także warsztaty tematyczne dla dzieci, współpracując m.in. z Ambasadą Królestwa Szwecji.

TEORIA GORDONA

Profesor Edwin Elias Gordon, muzyk jazzowy, pedagog muzyki, znany badacz, autor licznych publikacji, m.in. testów uzdolnień muzycznych, twórca teorii uczenia się muzyki. E. E. Gordon w procesie uczenia się muzyki wymienia dwa etapy: audiację wstępną oraz audiację właściwą. Audiacja jest tym dla muzyki, czym myślenie dla mowy. Najlepszym okresem dla uczenia się muzyki w audiacji wstępnej jest dzieciństwo, kiedy zdolności muzyczne człowieka mogą się jeszcze rozwinąć, czyli do ok. 9. roku życia, wtedy mówimy o tzw. wieku ustabilizowanych zdolności muzycznych oraz o formalnym nauczaniu – tu stosuje się kolejność uczenia się w audiacji właściwej.

Najważniejszym okresem dla uczenia się jest czas od pierwszych chwil po urodzeniu (a może jeszcze przed tym) do ukończenia trzeciego roku życia. Im bogatsze w stymulację dźwiękowo-muzyczną i językową będzie środowisko dziecka, tym jego rozwój będzie następował znacznie szybciej.

Gordon opracował teorię muzyki, która w bardzo prosty sposób pozwala skutecznie prowadzić dzieci przez muzyczny świat. Zaczyna się od akulturacji, która nigdy się nie kończy- podobnie jak rosnący niemal z każdym dniem zasób słów i zwrotów. Do trzeciego roku życia dzieci są niezwykle chłonne i poznawane języki, w tym muzyka dodatkowo je wzbogacają. Dziecko powinno doświadczać bogatych i różnorodnych prezentacji muzycznych, zanim ukończy 18. miesiąc życia, aby w późniejszym wieku rozwinąć potrzebną do muzyki gotowość. Jeśli tego nie zazna, może rozpocząć edukację muzyczną w każdym wieku, ale począwszy od akulturacji.

Przez dziesięć lat Profesor Gordon osobiście pracował nad muzycznym rozwojem małych dzieci, ucząc niemowlęta do 18. miesiąca życia oraz dzieci do 3. roku życia. Człowiek przyswaja mowę najlepiej w bezpośredniej konwersacji- tak samo rozwój muzyczny postępuje wraz ze śpiewaniem, czy rytmizowaniem.

ZAJĘCIA

Zajęcia planowane są z myślą o dzieciach w wieku od 0 do 3 lat. W umuzykalnieniu uczestniczą dzieci razem z rodzicami lub opiekunami. Całość zajęć trwa ok. 45 minut wraz z przygotowaniem, kiedy w sali odtwarzana jest muzyka instrumentalna. Przez ok. 10 min. dzieci gromadzą się w sali przy dźwiękach muzyki, oswajają z otoczeniem oraz innymi uczestnikami. Jest to moment na swobodną zabawę, przywitanie i wymianę zdań. Przez 35-40 min. dzieci osłuchują się z muzyką i dźwiękami śpiewanymi przez prowadzącą. Podczas zajęć gordonowskich przedstawiane są różnorodne skale modalne, omawiana jest sfera rytmiczna muzyki- przez prezentacje metrów zwykłych i nietypowych, ale kładąc nacisk na najprostsze z nich: dwudzielne i trójdzielne. W rytmie muzyki poruszamy się swobodnie po sali oraz tworzymy niesamowity klimat muzycznego dialogu wraz z dziećmi i dorosłymi. Wykorzystywana jest także metoda ruchu improwizowanego wg R. Labana, ponieważ muzyka nie może istnieć bez ruchu ciała! Korzystamy z drobnych rekwizytów, pobudzając dzieci do muzykowania, ale przede wszystkim używamy i czerpiemy radość z najważniejszego instrumentu jakim jest ciało i głos. Po muzycznym pożegnaniu ponownie pojawia się nagrana muzyka, przy której jest czas na dowolną zabawę, taniec i rozmowę.

Zdarza się, że dzieci sprawiają wrażenie wyłączonych z zajęć. Jest to tylko wrażenie, ponieważ maluszki „chłoną” wszystko co się dzieje wokół nich, a następnie na spokojnie w domu lub na spacerze „przetwarzają” i pozytywnie reagują na zajęcia, potrafiąc powtarzać motywy, gesty i rytmy ze spotkania. Dzięki swojemu uczestnictwu w zajęciach, rodzice mogą w domu bawić się z dziećmi poznanymi melodiami i rytmami, wspierając proces umuzykalniania. Najciekawszym elementem spotkań jest obserwowanie dzieci, które z dnia na dzień robią wielkie postępy w świecie muzyki, improwizują i tworzą pierwsze słowa, śpiewają i rytmizują wszędzie i o każdej porze.

Dzięki zajęciom umuzykalniającym rodzice u swych dzieci obserwują zwiększoną płynność mowy i lepszą dykcję. Ponadto dzieci znacznie łatwiej i dłużej potrafią koncentrować swoją uwagę, co ma wpływ na ich rozwój intelektualny. Dzieci, które biorą udział w zajęciach muzycznych wg Teorii E. E. Gordona, posiadają bogaty słownik rytmiczny i melodyczny, co pomaga im w późniejszej edukacji. Potrafią także koordynować swoje ciało do pracy z muzyką.

Przede wszystkim jednak zajęcia umuzykalniające to czysta przyjemność i doskonała zabawa!

GRAFIK

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
Stacja Muranów
ul. Andersa 13, Warszawa
10:00
Akademia Harmonika
ul. Malborska 41, Warszawa
9:30
Przedszkole Kids World
ul. Wyborna 4, Warszawa
9:30
Stacja Muranów
ul. Andersa 13, Warszawa
11:15
Stacja Muranów
ul. Andersa 13, Warszawa
11:15
Kawiarnia Lemonka
ul. Gwiaździsta 5b, Warszawa
11:00
Hocki Klocki
ul. Wańkowicza 4, Warszawa
14:00
MamaVille
ul. Przyczółkowa 322, Warszawa
13:15
MamaVille
ul. Przyczółkowa 322, Warszawa
13:15
Hocki Klocki
ul. Wańkowicza 4, Warszawa
15:00
BoomKlub
ul. Sarmacka 28, Warszawa
14:30
Hocki Klocki
ul. Wańkowicza 4, Warszawa
16:00

KONTAKT

Pam-Pam

KREATYWNE ZAJĘCIA DLA DZIECI

e-mail: kontakt@pam-pam.pl

tel: +48 697 685 932